Inner Banner
    اکوکاردیوگرافی مری   TEE سعی در شناسایی ساختار و عملکرد قلب دارد.

در طول این فرآیند یک پروب امواج فراصوت را ارسال می‌کند. بازتاب این امواج را پروب دریافت می‌کند و برای کامپیوترمي فرستد. کامپیوتر این بازتاب‌ها را به تصویر تبدیل می‌کند و نمایش می‌دهد.
در اکوکاردیوگرافی معمولی پروب روی پوست قفسه سینه حرکت داده می‌شود.
در شروع اکوکاردیوگرافی مری، پروب از طریق مری وارد بدن می‌شود. در این روش تصاویر واضح‌تری از قلب نسبت به اكوكارديوگرافي نمايش داده مي شود.
 عوارض اکو مری عبارتند از :
اختلالات تنفسی
آريتمي قلبي
خون‌ریزی
آسیب دیدگی دندان، دهان، حلق و مری
اگربيماري هاي مری از قبیل جراحت، تنگي يا واریس مری دارید و تحت پرتو درمانی در منطقه مری بوده‌اید. ممکن است خطرات اکو مری برای شما محتمل‌تر بوده و نتوانید اکو مری انجام دهید.
پزشک باید قبل از انجام اکو مری شما را معاینه کند.