Inner Banner


نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام (EKG)
تست نوار قلب، تستی است که عملکرد الکتریکی قلب شما را به صورت یک نمودار خطی نشان می‌دهد و روی یک کاغذ چاپ می‌کند.
این نمودار خطی دارای صعود و فرودهای ناگهانی است که به شکل خطوطی عمودی در نمودار هستند و به آن‌ها موج گفته می‌شود، که برای تشخیص بیماری های قلبی به کمک متخصص قلب می آید.

تست ورزش (ETT)
تست ورزش یا تست استرس ، به منظور تشخیص گرفتگی عروق قلبی و با  گرفتن نوار قلب در طی آزمون ، انجام می شود.
 تست ورزش نشان می دهد که قلب تا چه حد  می تواند از عهده  انجام  فعالیت بر آید و در این زمینه ،  تعیین اندازه فعالیت ، به پزشک کمک می کند تا میزان اختلالات در قلب و عروق را تشخیص دهد. در این تست نوار قلب  و فشار خون بیمار اندازه گیری خواهد شد 
زمانی که فعالیت بیشتر می شود ، طبیعتا اکسیژن بیشتری مورد نیاز خواهد بود و به همین دلیل ، قلب باید میزان خون بیشتری را پمپاژ کند. در بيماران داراي تنگي عروق كرونر، درد قفسه سينه همراه با تغييراتي در نوار قلب در اوج ضربان ايجاد مي شود كه منجر به تشخيص گرفتگي عروق كرونر مي شود .


اکوکاردیوگرافی
 اکوکاردیوگرافی یک روش تشخیصی برای بررسی عملکرد قلب است  در واقع همان سونوگرافی قلب می باشد  که از امواج فوق صوتی استفاده می شود این امواج از طریق یک وسیله دستی به نام پروپ وارد قفسه سینه می شود و به قلب برخورد می کند و برمی گردد ، دستگاه اکوکاردیوگرافی امواج  برگشتی را دریافت می کند و به  صورت تصویر قلب در حال حرکت نشان می دهد.

با اکوکاردیوگرافی می توان قدرت انقباض و ضخامت دیواره  بطن ها ، سایز حفره های قلبی ، تنگی و نارسایی دریچه ها ،وجود توده وتومور در قلب، بیماریهای مادرزادی از جمله سوراخ داخل قلبي، اثرات فشار خون و دیابت بر روی قلب، اندازه و بیماری های آئورت را بررسي كرد.
همچنین وجود مايع داخل پريكارد (پرده دور قلب) که برخی بیماری ها مانند کم کاری تیروئید و نارسایی کلیه باعث تشکیل آن می شود را مي توان از طريق اكوكارديوگرافي شناسایی کرد.