Inner Banner

درد قفسه سینه:

احساس فشار شدید بر روی قفسه سینه می تواند یک زنگ خطر جدی در مورد بیماری قلبی باشد. این درد گاهی از قفسه سینه به بازو، گردن، فک و شانه ها نیز سرایت  می کند. درد بر روی قفسه سینه می تواند منشا گوارشي ، ريوي ، اسكلتي – عضلاني هم  داشته باشد اما درد قفسه سينه با منشا قلبي معمولا با فعالیت تشديد و با استراحت كاهش مي يابد و ممكن است همراه با تعريق ، تهوع يا تنگي نفس باشد. در موارد سكته قلبي  درد فشارنده شديد روي قفسه سينه در حالت استراحت ايجاد مي شود، در اين حالت بايد سريعا با اورژانس تماس گرفته شود.

سرگیجه:

احساس سبکی سر، تاری دید، عدم تعادل، عرق سرد از نشانه های آریتمی قلب، ضربان پایین قلب و افت فشار خون در افراد می باشد. سرگیجه های کوتاه مدت به همراه عرق سرد را جدی بگیرید و حتما نزد پزشک بروید.

بی‌حالی و ضعف :

بي حالي و ضعف هم مي تواند یکی از علائم بیماری هاي قلبی باشد بخصوص در نارسايي قلب كه به علت كاهش بازده قلبي، خون رساني كم شده و بيمار احساس  ضعف و  خستگی می‌کند. همچنين اين علائم مي تواند در نارسايي دريچه هاي قلبي ديده شود .

تپش قلب:

احساسی است که معمولاً با عباراتی چون یکی در میان زدن قلب، احساس کوبیدن قلب به قفسه سینه یا بسیار سریع یا محکم زدن قلب توصیف می‌شود. چنین حالتی ممکن است در قفسه سینه، گلو یا گردن احساس شود و هنگام فعالیت یا استراحت ايجاد شود .

تعریق:

تعریق سرد یکی از علائم شایع حملات قلبی، آریتمی ها و نارسایی قلبمی  باشد که البته در اغلب موارد همراه سایر علائم دیده می شود. در صورتی که تعریق سرد  همراه درد آنژینی قفسه سینه باشد احتمال حمله های قلبی مطرح است.

در صورتی که  تعریق سرد همراه طپش قلب سرگیجه ضعف و بیحالی باشد، احتمال آریتمیهای قلبی  مطرح است. در نارسایی شدید قلبی تعریق سرد همراه تنگی نفس و احساس خستگی  ایجاد می شود.